Bakalka

almanach k 50. výročí založení základní školy,  ZŠ brno, bakalovo nábřeží,  2011, grafický návrh,  sazba, editace, náklad 2500 ks, almanach obsahuje seznam všech absolventů a zaměstnanců školy…